Terms and Conditions

Gebruikers die gebruik maken van de diensten die door deze website worden aangeboden, verklaren deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Eigenaar van de website en aanverwante diensten

Pharmamedic World Ltd
98 Otter Close E15 2PX londen
E-mailadres van eigenaar: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Over de website

Deze website biedt een boekingsservice voor medische bezoeken, medische hulp, videoconsultatie, online verkoop van producten, diensten via coupons en boeken.


Inleiding


Dit document

Dit document vormt een wettelijke overeenkomst tussen u, als gebruiker, en het bedrijf dat uw gebruik van de website en in ieder geval het gebruik van de geleverde diensten beheert en regelt. "Juridische overeenkomst" betekent dat de voorwaarden van deze overeenkomst, eenmaal aanvaard door de Gebruiker, bindend zijn voor de Gebruiker. Voor de eenvoud verwijzen "Gebruiker", "u", "uw" en soortgelijke termen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, naar u, de Gebruiker. "Wij", "onze" en soortgelijke termen verwijzen naar het bedrijf dat de website bezit en beheert. “Overeenkomst” verwijst naar dit document, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Acceptatie van algemene voorwaarden

Om deze website te gebruiken, moet u de voorwaarden zorgvuldig lezen en accepteren door op de specifieke acceptatieknop te klikken. Als u de algemene voorwaarden niet accepteert, kunt u de Dienst niet gebruiken.


Registratie, website-inhoud en verboden gebruik


Registratie


Om de Dienst of een deel ervan te kunnen gebruiken, moeten Gebruikers zich registreren door op een waarheidsgetrouwe en volledige manier alle gevraagde gegevens in het relevante registratieformulier te verstrekken en de privacybeleid en deze algemene voorwaarden. De Gebruiker heeft de plicht om zijn/haar toegangsgegevens geheim te houden en te houden.
Het is wel te verstaan ​​dat de Eigenaar in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden in geval van verlies, verspreiding, diefstal of ongeoorloofd gebruik door derden. , om welke reden dan ook, de toegangsgegevens van de gebruikers

Account opzeggen en gebruikersaccount sluiten

Geregistreerde gebruikers kunnen op elk moment hun accounts deactiveren, hun annulering aanvragen of stoppen met het gebruik van de Service door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om, in geval van schending van deze Voorwaarden, het account van de Gebruiker op elk moment en zonder kennisgeving op te schorten of te sluiten.
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om het account van de Gebruiker op elk moment en zonder kennisgeving op te schorten of te annuleren als hij van mening is dat:
• de Gebruiker de voorwaarden heeft geschonden; en/of
• toegang tot of gebruik van de Dienst schade kan toebrengen aan de Eigenaar, aan andere Gebruikers of aan derden; en/of
• het gebruik van deze website door de Gebruiker kan leiden tot een overtreding van de wet of toepasselijke regelgeving; en/of
• bij onderzoeken naar aanleiding van rechtsvorderingen of in opdracht van de overheid; en/of
• het account door de Eigenaar, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, wordt beschouwd als ongepast of beledigend of in strijd met de algemene voorwaarden of niet in overeenstemming met de normen van de Eigenaar


Inhoud beschikbaar op deze website

De inhoud die beschikbaar is op deze website is beschermd door het auteursrecht en andere internationale wetten en verdragen die gericht zijn op de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en, tenzij anders aangegeven, is het gebruik ervan alleen toegestaan ​​voor gebruikers binnen de in dit artikel gespecificeerde limieten.

De Eigenaar verleent de Gebruiker voor de gehele duur van het Contract een persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie, voor exclusieve persoonlijke en nooit commerciële doeleinden en beperkt tot het apparaat dat door de Gebruiker wordt gebruikt voor het gebruik van dergelijke inhoud.

Daarom is het de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om te kopiëren en/of te downloaden en/of te delen (behalve binnen de hieronder geïllustreerde limieten), te wijzigen, te publiceren, te verzenden, te verkopen, in sublicentie te geven, te verwerken, over te dragen/toe te wijzen aan derden of te creëren werken die op enigerlei wijze zijn afgeleid van de inhoud, inclusief derden, beschikbaar op deze website, noch toestaan ​​dat derden dit doen via de gebruiker of zijn apparaat, zelfs zonder zijn medeweten.

Waar uitdrukkelijk aangegeven op deze website, kan de Gebruiker, voor louter persoonlijk gebruik, worden gemachtigd om bepaalde inhoud die op deze website beschikbaar wordt gesteld te downloaden en/of te kopiëren en/of te delen, op voorwaarde dat hij alle auteursrechten en andere informatie die door de Gegevensbeheerder.

Inhoud geleverd door derden

De Eigenaar voert geen preventieve controle uit op de inhoud of links die door derden op deze website worden weergegeven. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor dergelijke inhoud en hun toegankelijkheid.


Inhoud geleverd door de gebruiker

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen inhoud en die van derden die zij op deze website delen, door deze te uploaden, inhoud in te voegen of op een andere manier. Gebruikers vrijwaren de Eigenaar van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de onrechtmatige verspreiding van inhoud van derden of het gebruik van deze website, op manieren die in strijd zijn met de wet.
De Eigenaar voert geen enkele vorm van moderatie uit van de inhoud die door de Gebruiker is gepubliceerd. of door derden, maar verbindt zich ertoe om in te grijpen in het licht van meldingen van gebruikers of bevelen van overheidsinstanties met betrekking tot inhoud die als aanstootgevend of illegaal wordt beschouwd.
In het bijzonder kan de Eigenaar de weergave van de inhoud opschorten of onderbreken in het geval dat:

• klachten van andere Gebruikers worden ontvangen;
• een melding ontvangt van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;
• meent dit te moeten doen vooruitlopend op, o naar aanleiding van juridische acties;
• een dergelijke actie wordt gevraagd door een overheidsinstantie; of


Rechten op inhoud geleverd door gebruikers

De enige rechten die aan de Eigenaar worden verleend met betrekking tot de inhoud die door Gebruikers wordt geleverd, zijn die welke nodig zijn voor de werking en het onderhoud van deze website.

Tenzij anders is bepaald, verleent de Gebruiker door het verzenden, publiceren of weergeven van inhoud op of via deze website de Eigenaar en andere Gebruikers een licentie zonder territoriale beperkingen, niet-exclusief, gratis en met het recht van sublicentie, voor gebruik, kopiëren, reproduceren, verwerken, aanpassen, wijzigen, publiceren, verzenden, weergeven en distribueren van dergelijke inhoud met elk medium of distributiemethode die momenteel beschikbaar is of later wordt ontwikkeld


Diensten geleverd door derden

Gebruikers kunnen gebruikmaken van de diensten of inhoud op deze website die door derden wordt aangeboden, maar ze moeten eerst de algemene voorwaarden van dergelijke derden hebben gelezen en deze hebben geaccepteerd. De Eigenaar kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden met betrekking tot het correct functioneren of de beschikbaarheid, of beide, van diensten die door derden worden geleverd.


Gebruik niet toegestaan ​​

Ongeautoriseerd gebruik

• reverse engineeren, decompileren, demonteren, wijzigen of afgeleide werken maken op basis van deze website of een deel ervan;
• de computersystemen die door deze website of haar licentiegevers worden gebruikt, te omzeilen om de via deze website toegankelijke inhoud te beschermen;
• de inhoud van deze website kopiëren, opslaan, wijzigen, wijzigen, afgeleide werken voorbereiden of op enigerlei wijze wijzigen;
• een robot, spider, zoektoepassing en/of het ophalen van sites, of enig ander apparaat, proces of automatisch middel gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van deze website of de inhoud ervan, op te halen, te schrapen of te indexeren;
• een robot, spider, zoektoepassing en/of het ophalen van sites, of enig ander apparaat, proces of automatisch middel gebruiken om toegang te krijgen tot, op te halen, en te schrapen of indexeren van enig deel van deze website of de inhoud ervan;
• de rechten van anderen belasteren, beledigen, lastigvallen, bedreigen, bedreigen of anderszins schenden;
• illegale, obscene, onwettige, lasterlijke of ongepaste inhoud verspreiden of posten;
• het account dat in gebruik is bij een andere Gebruiker onrechtmatig toe-eigenen;
• de Dienst registreren of gebruiken om Gebruikers te benaderen om op enigerlei wijze producten of diensten van welke aard dan ook via deze website te promoten, verkopen of adverteren;
• deze website op een andere ongepaste manier te gebruiken die in strijd is met de Voorwaarden.


Verkoopvoorwaarden


Betaalde diensten

Deze website bevat enkele abonnementen of betaalde diensten. De tarieven, duur en voorwaarden van de rekeningen en betaalde diensten worden vermeld in het desbetreffende gedeelte van deze website.


Aankoopprocedure

Elke verzonden bestelling vormt een aanbod voor de aankoop van producten. Bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en de discretionaire aanvaarding van de eigenaar. De Gebruiker moet de producten selecteren en de check-out voltooien, na zorgvuldige controle van de informatie in het besteloverzicht. De bestelling wordt gedaan door de bestelling te bevestigen en is onderhevig aan betaling van de prijs, belastingen en verzend- en betalingskosten die worden vermeld in het formulier Bestellingsoverzicht.
Het ontvangstbewijs voor de verwerking van de bestelling houdt geen aanvaarding van de bestelling in. De sluiting van het contract vindt plaats wanneer de Orderbevestiging door de Eigenaar wordt verzonden naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres. De Eigenaar behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet te bevestigen door de Gebruiker binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling op het e-mailadres dat aan zijn aankoop is gekoppeld, te informeren over de onbeschikbaarheid van een of meer van de gekochte producten. In dat geval zal de Eigenaar de door de Gebruiker gemaakte prijs en verzendkosten terugbetalen.


Betaalmethoden

Deze website gebruikt tools van derden voor het verwerken van betalingen en komt op geen enkele manier in contact met verstrekte betalingsgegevens - zoals die met betrekking tot creditcards.
Als de betalingen worden gedaan via de interne Digitale Portemonnee, wordt elke transactie in realtime gerapporteerd in dezelfde portemonnee.
Eventuele kosten voor het beheren van de betalingen van de Gebruiker die niet worden geaccepteerd, worden aan de Gebruiker in rekening gebracht.


Voorafgaande autorisatie voor toekomstige betalingen via PayPal

In het geval van betaling via PayPal-rekening, zal deze website tijdens de aankoop een identificatiecode onthouden die is gekoppeld aan de PayPal-rekening van de klant, die deze website autoriseert voor een exclusief gebruik gekoppeld aan toekomstig aankopen.
Het is mogelijk om de bovenstaande machtiging op elk moment in te trekken, via de interface van deze website of door rechtstreeks contact op te nemen met de Eigenaar.


Behoud van titel

Tot de volledige betaling van de prijs van de bestelde producten, blijven de producten eigendom van de Eigenaar of beheerder van de PHARMAMEDIC TERMINAL die ze te koop heeft aangeboden.


Productbeschikbaarheid

De prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van de weergegeven producten of diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De ingevoegde foto's zijn indicatief en vormen mogelijk geen exacte weergave van de producten.
De Eigenaar zal zijn best doen om de kenmerken van de producten op deze website zo gedetailleerd mogelijk weer te geven binnen elk tabblad dat overeenkomt met het product dat door de Gebruiker wordt bekeken. De afbeeldingen en kleuren van de producten die op deze website te koop worden aangeboden, kunnen echter afwijken van de echte vanwege meerdere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de terminalmonitor van de gebruiker, fotografische filters, enz. Daarom erkent en aanvaardt de gebruiker dat eventuele kleine verschillen vormen geen gebrek aan overeenstemming van de producten.


Orderuitvoering

De Bestelling wordt uitgevoerd binnen de termijnen die zijn gespecificeerd op de overzichtspagina en in de e-mail met de Bestellingsbevestiging, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het bestelde product. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van vertragingen in de levering die niet afhankelijk zijn van door de partijen voorzienbare omstandigheden op het moment van verzending van de Orderbevestiging.


Levering

Leveringen vinden plaats tijdens de normale kantooruren op het adres dat door de Gebruiker is opgegeven en op de manier die is vermeld in het besteloverzicht. Bij de levering moet de gebruiker de inhoud controleren door eventuele anomalieën in het leveringsformulier te vermelden.
In geval van niet-afhaling binnen de door de vervoerder gestelde termijn, worden de producten teruggestuurd naar de Eigenaar, die de prijs van de producten zal terugbetalen, maar niet de verzendkosten. De Eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de levering als gevolg van onnauwkeurigheden of onvolledigheden in de samenstelling van de inkooporder door de Gebruiker, voor enige schade die kan zijn ontstaan ​​aan de Producten na levering aan de vervoerder, waar deze laatste is gekozen en aangewezen door de gebruiker of voor vertragingen in de levering die aan deze laatste te wijten zijn.


Compensatie en beperking van aansprakelijkheid


Schadeloosstelling

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Eigenaar (evenals alle door hem gecontroleerde of gelieerde bedrijven, zijn vertegenwoordigers, beheerders, agenten, licentiehouders, partners en werknemers) te vrijwaren van alle verplichting of aansprakelijkheid, met inbegrip van eventuele juridische kosten die gemaakt moeten worden om zich voor de rechtbank te verdedigen, die kunnen ontstaan ​​in het licht van schade aan andere gebruikers of derden, in verband met de online geüploade inhoud, de schending van de wet of van de voorwaarden van deze servicevoorwaarden


Disclaimer

Deze website en alle functionaliteiten die toegankelijk zijn via deze website worden beschikbaar gesteld aan Gebruikers, onder de voorwaarden en bepalingen, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, die vereist is door de wet. Er wordt met name geen garantie gegeven over de geschiktheid van de aangeboden diensten voor de specifieke doeleinden die de Gebruiker nastreeft.
Het gebruik van deze website en de functies die toegankelijk zijn via deze website wordt uitgevoerd door de gebruikers op eigen risico en onder hun eigen verantwoordelijkheid.
In het bijzonder is de Eigenaar, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, aansprakelijk voor schade van contractuele en buitencontractuele aard jegens Gebruikers en derden uitsluitend door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid wanneer deze een onmiddellijk en direct gevolg zijn van de activiteit van deze website. Daarom is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor:

• eventuele schade die geen direct gevolg is van de schending van de Overeenkomst door de Eigenaar;
• elk verlies van commerciële kansen en elk ander verlies, zelfs indirect, mogelijk geleden door de Gebruiker (zoals, maar niet beperkt tot, commerciële verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, vermeende winsten of besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwillwaarde, enz.);
• schade of verlies als gevolg van onderbrekingen of storingen van deze website als gevolg van overmacht of in ieder geval door onvoorziene en onvoorziene gebeurtenissen en in ieder geval onafhankelijk van de wil en niet gerelateerd aan de sfeer van de Verantwoordelijke controle zoals, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, storingen of onderbrekingen aan telefoon- of elektriciteitsleidingen, aan internetnetwerk en/of in ieder geval aan andere transmissiemiddelen, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurrampen, virussen en computeraanvallen, Onderbrekingen in de levering van producten, diensten of applicaties van derden; en
• onjuist of ongepast gebruik van deze website door gebruikers of derden.


Algemene bepalingen


Servicestoring

Om Gebruikers het best mogelijke gebruik van de Service te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud of systeemupdates, en Gebruikers te informeren door middel van constante updates op deze website.


Wederverkoop van de Dienst

Het is gebruikers niet toegestaan ​​enig deel van deze website en zijn Diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, direct of via gegarandeerde een specifiek doorverkoopprogramma.
De Eigenaar kan vormen van wederverkoop tolereren die op persoonlijke (één-op-één) en beperkte basis worden uitgevoerd; elke vorm van massale wederverkoop is uitdrukkelijk uitgesloten.


Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens dienen Gebruikers het privacybeleid van deze website te raadplegen.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle handelsmerken van de Applicatie, figuurlijk of nominatief, en alle andere tekens, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, handelsnamen, illustraties, afbeeldingen, logo's die met betrekking tot deze website verschijnen zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en worden beschermd door de geldende wetten op handelsmerken en gerelateerde internationale verdragen.

Alle handelsmerken en alle andere tekens, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, handelsnamen, illustraties, afbeeldingen, logo's van derden en de door dergelijke derden gepubliceerde inhoud op deze website zijn en blijven de exclusief eigendom of in de beschikbaarheid van genoemde derden en hun licentiegevers en worden beschermd door de huidige merkenwetten en gerelateerde internationale verdragen. De Eigenaar is geen eigenaar van deze intellectuele eigendomsrechten en kan deze alleen gebruiken binnen de grenzen en in overeenstemming met de contracten die met dergelijke derden zijn gesloten en voor de daarin uiteengezette doeleinden.


Leeftijdsvereisten

Gebruikers verklaren meerderjarig te zijn volgens de op hen van toepassing zijnde wetgeving. Kinderen onder de 13 jaar mogen in geen geval gebruik maken van deze website.


Voorwaarden voor het ontvangen van leveringen

De Gebruiker die de aankoop via deze website doet, verklaart en garandeert ook dat degene die de verzending van de gekochte producten zal ontvangen, meerderjarig is volgens de toepasselijke wetgeving voor de laatstgenoemde


Wijzigingen in deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden en de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen door deze op deze website te publiceren. De gebruiker die deze website blijft gebruiken na de publicatie van de wijzigingen aanvaardt de nieuwe voorwaarden zonder voorbehoud.


Overdracht van algemene voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te regelen door middel van schuldvernieuwing of uit te besteden, op voorwaarde dat de rechten van de Gebruiker hierin niet bevooroordeeld.
De gebruiker mag zijn rechten of verplichtingen onder de voorwaarden op geen enkele manier toewijzen of overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar.


Communicatie

Alle communicatie met betrekking tot deze website moet worden verzonden via de contactgegevens die in de Overeenkomst worden vermeld.


Ineffectiviteit en gedeeltelijke nietigheid

Mocht een clausule van de Voorwaarden nietig, ongeldig of ineffectief zijn, dan wordt de bovengenoemde clausule verwijderd, terwijl de overige clausules hierdoor niet worden beïnvloed en volledig van kracht blijven


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen met betrekking tot de uitvoering, interpretatie en geldigheid van dit contract zijn onderworpen aan de wet, de jurisdictie van de staat en de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van de plaats in waar de Verwerkingsverantwoordelijke zijn statutaire zetel heeft. Het exclusieve forum van de consument is een uitzondering, als de wet daarin voorziet.


Geschillenbeslechting


Online geschillenbeslechting voor consumenten

De in Europa woonachtige consument moet zich bewust zijn van het feit dat de Europese Commissie een online platform heeft opgezet dat een alternatief instrument voor geschillenbeslechting biedt. Deze tool kan door de Europese consument worden gebruikt om op buitengerechtelijke wijze elk geschil op te lossen met betrekking tot en/of voortvloeiend uit overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten die online zijn aangegaan. Als u een Europese consument bent, kunt u dit platform dus gebruiken voor de beslechting van elk geschil dat voortvloeit uit het online contract dat met de Eigenaar is aangegaan. Het platform is beschikbaar via de volgende link.

De Eigenaar is beschikbaar om elke vraag te beantwoorden die per e-mail is verzonden naar het e-mailadres dat in dit document is gepubliceerd.

FaLang translation system by Faboba